Uitnodiging ledenvergadering afdeling Roosendaal 2-3-2018

12/02/2018

Aan de leden van afdeling Roosendaal e.o. van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdagavond 2 maart 2018 houdt afdeling Roosendaal e.o. haar jaarlijkse ledenvergadering in:

                       

Gemeenschapshuis Welberg

Kapelaan Kockstraat 54 te Welberg (gemeente Steenbergen)

aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Ook dit jaar heeft afdeling Roosendaal e.o. besloten om op 27 oktober 2018 een speciale jubileummiddag te organiseren. De jubilarissen zullen tegen die tijd een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Noteer deze datum alvast in uw agenda!!

 

AGENDA

  • Opening 
  • Verslag vergadering 2017
  • Mededelingen vanuit het Bestuur
  • Nieuws vanuit de vereniging
  • Terugkoppeling Algemene Vergadering 2017
  • Voorstellen Algemene Vergadering 2018
  • CAO met het laatste nieuws
  • Sociale ontwikkelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

Met nog meer gedetailleerde informatie over en aandacht voor de onderwerpen rekenen wij op uw komst en op uw inbreng. Voor ieder aanwezig lid ligt een leuke attentie klaar.

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van Roosendaal e.o.

 

 

Antonie Kas