Uitnodiging ledenvergadering afdeling West-Friesland 2 maart 2018

07/02/2018

Aan de leden van afdeling West-Friesland van Vakvereniging Het Zwarte Corps

                                                                                  

Geacht HZC- lid,

 

Het bestuur van afdeling West-Friesland nodigt alle leden van harte uit om de voorjaarsvergadering op vrijdag 2 maart 2018 bij te wonen en wel op de locatie:

 

Café Stompetoren

Schoolstraat 40; 1719 AW te Aartswoud

aanvang 20:00 uur

(zaal open 19:30 uur)

                                                                                                                                  

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 

 • Opening door de voorzitter
 • Terugblik Algemene Vergadering november 2017
  - O.a.: aansluiting bij de VCP
 • Vooruitblik Algemene Vergadering mei 2018
 • Korte stand van zaken diverse cao’s
 • Vervroegd ouderdomspensioen en AOW
 • Werken in het buitenland en pensioen

Pauze

 • Stand van zaken uit de afdeling
 • Terugblik machinisten scholingsdagen en infra relatiedagen
 • Rondvraag en afsluiting door de voorzitter

 

Voor ieder aanwezig lid ligt een leuke attentie klaar.

Reden genoeg om deze vergadering te bezoeken, laat u stem horen, daar kunnen wij wat mee!

 

Graag tot ziens op 2 maart  a.s. in Aartswoud!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van West-Friesland

 

 

Dick Pepping, secretaris