Uitnodiging ledenvergadering afdeling Made 23-2-2018

05/02/2018

Aan de leden van afdeling Made van Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

Op vrijdagavond 23 februari 2018 houdt afdeling Made haar jaarlijkse ledenvergadering in:                

 

Café ‘t Tapperijke

Marktstraat 9; 4921 BE Made

aanvang 20:00 uur

(zaal open vanaf 19:30 uur)

 

U en uw (eventuele) partner zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Deze avond zal extra feestelijk zijn door de huldiging van de jubilarissen. Daarnaast zal er voor ieder aanwezig lid een leuke attentie klaar liggen.

 

 

AGENDA

  • Opening door de voorzitter
  • Mededelingen vanuit het Bestuur
  • Huldiging jubilarissen

Pauze met verkoop loten

  • Ingekomen stukken
  • Notulen vorige vergadering
  • Cao en Sociaal nieuws
  • Algemene Vergadering 2017 en voorstellen 2018
  • Trekking loterij
  • Rondvraag en sluiting door de voorzitter

 

Graag tot ziens op vrijdag 23 februari in Made!

 

Met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur van afdeling Made

 

Cees van de Bijl, secretaris