Pensioenen 2018: er zit weer (een beetje) schot in!

02/01/2018

Jarenlang zijn pensioenen niet geïndexeerd. Steeds gebeurde dat in combinatie met verhalen over dekkingstekorten. Eindelijk kunnen we nu in 2018 een ander geluid laten horen.

 

Nagenoeg alle pensioenfondsen waar veel leden van HZC bij zijn aangesloten hebben weer een dekkingsgraad van boven de 100%, met andere woorden ze hebben genoeg kapitaal om alle pensioenen uit te kunnen betalen. En: als u de laatste jaren van sector veranderd bent, kan het zijn dat nù weer waardeoverdracht van uw oude naar uw huidige pensioenfonds mogelijk is. Als u daarover meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.

 

Een paar pensioenfondsen zitten zelfs al boven de 110% dekkingsgraad. En dat is wettelijk het minimumvereiste om tot gedeeltelijke indexatie over te mogen gaan. Zo’n besluit tot gedeeltelijke indexatie is inmiddels genomen door het pensionfonds in de bouw, dat de pensioenen met 0,59% heeft verhoogd en door het spoorpensioenfonds, dat een verhoging met 0,16% heeft toegepast.

Het is nog niet veel, maar (een beetje) schot zit er weer in!