Mooi Gedaan! Mooi Vak Man! is een groot succes

11/12/2017

Tractorchauffeurs, kraanmachinisten, grondwerkers. Meesters op de vierkante (kilo)meter. Ze hebben een mooi vak en willen dat zo lang mogelijk blijven uitvoeren. Daarom hebben ze de afgelopen jaren ongetwijfeld mooivakman.nl, mooivakcoach.nl of de Facebook-pagina bezocht. Voor tips en advies om gezond en plezierig te blijven werken. Nu en in de toekomst.

 

Samen voor een succesvolle sector

Mooi Vak Man! en Mooi Vak Coach zijn initiatieven van de vier sociale partners in de loonwerksector: Vakvereniging Het Zwarte Corps, CUMELA Nederland, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen. Samen ontwikkelen we activiteiten om werknemers en werkgevers in de loonwerksector zo lang mogelijk veilig, gezond en met plezier aan het werk te houden. Ons doel is het bevorderen van een goede communicatie en de dialoog tussen werkgever en werknemer over thema’s als ‘veilig werken’, ‘gezond en met plezier werken’, ‘scholing en ontwikkeling’ en ‘goede werk-privé balans’. Werknemers gaan zich verantwoordelijk voelen om gezond aan het werk te blijven en werkgevers zullen dit stimuleren en hun personeelsbeleid hierop afstemmen. Zo houden we de sector succesvol.

 

HZC draagt onder andere bij aan Mooi Vak Man door (nieuws)berichten voor de website van Mooi Vak Man en Mooi Vak Coach te signaleren en op de website te plaatsen.

 

Dit hebben we gedaan

Allereerst hebben we twee bijzondere websites gemaakt: mooivakman.nl en mooivakcoach.nl. Informatief maar met een knipoog, in een taal die de mannen en vrouwen in de loonwerksector aanspreekt. Er zijn tips, adviezen, testjes, informatie en zogenaamde ‘fun-berichten’, zoals filmpjes en quizvragen. Allemaal leuk en luchtig gebracht om de doelgroep te enthousiasmeren om met de thema’s aan de slag te gaan. Werknemers en werkgevers in de loonwerksector worden er naar toe geleid via hun eigen bladen of nieuwsbrieven, via de bedrijvenadviseurs van de sociale partners en via Stigas. Maar ook door het inzetten van (Facebook-)campagnes om de naamsbekendheid te vergroten en websitebezoek te stimuleren. Tot slot hebben we deelgenomen aan beurzen en evenementen, zoals de TKD dagen.

 

Een mooi resultaat

De activiteiten hebben op een positieve wijze bijgedragen aan het succes en de bekendheid van Mooi Vak Man! Want inmiddels kent 35,29% van de werknemers onze initiatieven, bij de werkgevers is dit 82,61% (bij de 1-meting eind 2014 was dit nog 50,70%). Werknemers en werkgevers beoordelen Mooi Vak Man! hoger dan bij de 1-meting. Zij voelen zich meer aangesproken en vinden het informatiever. En zowel werkgevers als werknemers geven aan dat ze het goed vinden dat Mooi Vak Man! er is.

 

De initiatieven slaan dus aan en werknemers en werkgevers zijn enthousiast. We kunnen dan ook een paar mooie resultaten laten zien:

  • Vanaf mei dit jaar is het bezoek aan mooivakman.nl gestegen van 865 naar 9.635 in oktober 2017.

  • De tijd die bezoekers gemiddeld op mooivakman.nl en mooivakcoach.nl doorbrengen is met 50% toegenomen tot 1½ minuut.

  • Werknemers geven aan dat ze het leuk vinden om persoonlijke verhalen van anderen in de sector te lezen. De rubriek ‘vakmensen aan het werk’ scoort dan ook het best van allemaal, met gemiddeld 264 reacties per bericht op Facebook.

  • We hebben meer volgers op Facebook. Onze Facebook-community is gegroeid van 288 likes in november 2016 naar 5.493 in oktober 2017.

 

Blijven werken aan de toekomst van de sector

Wat mooi is, kan natuurlijk nog mooier. Daarom blijven we werkgevers en werknemers ook de komende periode ondersteunen om gezond en metplezier aan het werk te blijven. En stimuleren we ze om met elkaar in gesprek te gaan. Uit de 2-meting van februari 2017 blijkt dat werknemers en werkgevers vinden dat zij allebei verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de werknemer. Met de tips van de Mooi Vak Coach helpen we hen het gesprek hierover aan te gaan. Dat die tips nodig zijn, blijkt uit diezelfde meting. We zien namelijk een verschil in hoe werknemers en werkgevers het voeren van een gesprek over dit onderwerp ervaren. Werkgevers geven aan dat werknemers goed het gesprek kunnen voeren over gezondheid (5,2 schaal van 1 onvoldoende t/m 6 uitstekend). Werknemers geven hier echter een 3,9 voor.

 

Mooi Vak Man heeft ook bijgedragen aan het inzicht en het besef dat ‘bijblijven’ belangrijk is. Van de werknemers is 73,89% bereid zich bij te scholen om in de toekomst andere functies te kunnen voeren. Dat is 10% hoger dan bij de 1-meting eind 2014. Met de bereidheid van de werkgevers te investeren in hun werknemers, kunnen we blijven werken aan de toekomst van onze sector.

 

Ook in actie komen of wil je meer weten?

Kijk eens op mooivakman.nl, mooivakcoach.nl of op de Facebook-pagina van Mooi Vak Man! Daar vind je bijna alles wat je wilt weten.