Veilig werken? Leer van verhalen uit de bouw

06/12/2017

Veilig werken houdt iedereen bezig. En leren over hoe het veiliger kan, lukt het best door van elkaar te leren: met cijfers, preventietips en best practices. Een bedrijfstak waar veilig werken altijd in wankel evenwicht is, is de bouw. De bouw kampt met veel problemen op het vlak van veiligheid. Maar de bouw werkt ook hard aan veilig werken. Daarom: leer over veilig werken van verhalen uit de bouw.

 

Veilig werken in de bouw onder druk

De bouwbranche worstelt. Enerzijds groeit de omzet door meer opdrachten. Anderzijds zien bouwondernemers personeel als het belangrijkste knelpunt in hun bedrijfsactiviteiten. Dit kan haast niet anders dan leiden tot hogere werkdruk, langere werktijden en inzet van minder gekwalificeerd personeel en uitzendkrachten. Daarnaast is het aantal bedrijven dat vakmensen opleidt door de crisis snel afgenomen. Risicobewustzijn komt zo onder druk te staan, aldus de Inspectie SZW in haar jaarverslag 2016.

 

Bouw gevaarlijkste sector om in te werken

In 2016 kwamen door arbeidsongevallen 70 werknemers ’s avonds niet meer thuis. Dat waren er maar liefst 19 meer dan in 2015. De meeste slachtoffers vielen in de bouw, industrie, handel en het afvalbeheer. In de bouw overleden in 2016 zestien mensen. En er deden zich 470 ernstige ongevallen voor. In de eerste zes maanden van 2017 vielen volgens opgave van de Inspectie SZW zeven dodelijke slachtoffers. Daarmee is de bouwsector opnieuw de gevaarlijkste sector om in te werken.

 

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen

Positieve ontwikkelingen zijn er gelukkig ook. In 2016 kwamen Bouwend Nederland en de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een nieuwe Richtlijn Torenkranen. De Vereniging Steigerbouwers gaf, in overleg met de Inspectie SZW, een eerste aanzet voor opname van de Richtlijn Steigers in de Arbocatalogus Bouw en Infra. Sinds 1 januari 2017 moeten steigerbouwers een erkend certificaat hebben. De Vereniging Veilig & Gezond Werken lanceerde het rode Safety Sign voor het verantwoord keuren van valbeveiliging. En last maar zeker niet least: sinds 1 januari is het Arbobesluit in de bouwsector aangescherpt. Dat legt de verantwoordelijkheid voor veiligheid nog sterker bij de opdrachtgever.

 

Veilig werken? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper Veiligheid in de bouw. En leer van de 12 voorbeelden van veiligheidsissues in de bouw.

 

Bron: ArboOnline