Wonen en werken in het buitenland: gevolgen voor de AOW

16/11/2017

Veel van onze leden hebben weleens een klus in het buitenland. Met de werkgever wordt vaak goed geregeld dat de pensioenopbouw doorgaat. Maar hoe zit het met de AOW? Soms komen leden van een koude kermis thuis. Dus zorg dat ook dit goed geregeld is!

 

De opbouw van de AOW vindt plaats in de 50 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd. Elk jaar bouwt u 2% AOW-recht op als u in Nederland woont en werkt. Maar hoe zit het als u – tijdelijk – niet in Nederland woont en werkt? Als u tijdelijk voor uw werkgever in het buitenland werkt, blijft u meestal wel verzekerd voor de AOW. Daarvoor heeft u wel een detacheringsverklaring van uw werkgever nodig. En dit kan alleen als u werkt in een land van de Europese Unie of een ander land, waarmee Nederland hierover een speciaal verdrag heeft gesloten. Buiten Europa zijn dat vooral de landen waar Nederland veel contact mee heeft: Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Turkije, Marokko. De volledige lijst (en heel veel andere informatie) vindt u op de site van de Sociale VerzekeringsBank (SVB) www.svb.nl .

 

Er zijn overigens nog wel een aantal andere voorwaarden. Zo moet u onder meer voor uw detachering in Nederland verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten, een dienstverband hebben met de werkgever die u detacheert, voor rekening van die Nederlandse werkgever (zodat deze de premies af blijft dragen in Nederland) en maximaal voor 24 maanden. Als u daaraan voldoet, geldt het overigens ook voor een aantal andere verzekeringen, zoals de Nabestaandenwet, Kinderbijslag, WW en WIA. Uw ziekte verzekering moet u doorgaans wel apart afsluiten en ook is het van belang om te kijken hoe een en ander geregeld is voor de rest van uw gezin. Als u definitief in het buitenland gaat wonen en werken of niet aan de hier bovengenoemde voorwaarden voldoet, kunt u zich nog wel vrijwillig verzekeren. Dat is dan alleen voor de AOW en de Nabestaandenwet. Let op: het kan ook zijn dat uw werkgever in het land waar u werkt voor u met de AOW vergelijkbare rechten opbouwt. Vraag dat van tevoren na en als dat zo is, zorg dan dat u weet hoe hoog die opbouw is en waar u die uitkering op moet vragen als uw AOW-leeftijd in zicht komt.

Het is in elk geval belangrijk om voordat u naar het buitenland vertrekt, goed te controleren of alles goed geregeld is. Daarvoor kunt u de volgende dingen doen:

  • Vraag uw werkgever op schrift te zetten wat hij voor u en uw gezin geregeld heeft;
  • Kijk op www.svb.nl wat precies voor u van toepassing is;
  • Neem voor de zekerheid contact op met de

Servicedesk van HZC (030-6006070 of servicedesk@hzc.nl ) en vraag ons of wij het voor u willen controleren. Aarzel niet, want HZC is er voor u!