Graafschade campagne

23/11/2017

Deze week is een nieuwe campagne gestart om het aantal graafschades omlaag te brengen. Een belangrijk onderdeel is een instructiefilm die precies uitlegt wie wat in de keten moet doen.

 

Doel van de campagne is om het aantal graafschades in elk geval onder de 25.000 te brengen. Nu zijn dat er jaarlijks nog meer dan 34.000. De eerste aanzet daarvoor is gegeven met het introduceren van een nieuwe werkwijze bij het maken van plannen waarbij een grondroering plaats vindt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de CROW 500. Een belangrijk aspect daarin is dat de opdrachtgever al de verplichting krijgt om de kabels en leidingen in kaart te brengen en in het ontwerpproces ook een maatregelenplan op te nemen om schade en stilstand te voorkomen. Hoewel deze afspraak al sinds 1 januari van kracht is, merkt Nico Willemsen, secretaris van de afdeling grondverzet en cultuurtechniek bij CUMELA Nederland dat nog lang niet alle partijen met deze richtlijn werken. “Onze leden komen nog steeds bestekken tegen waarin verwezen wordt naar de oude CROW250 richtlijn. Het is daarom belangrijk dat deze campagne ook terecht komt bij de opdrachtgevers.”

 

Om die nieuwe werkwijze duidelijk te maken en iedere partij op te roepen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen is nu een instructiefilm gemaakt. Een film waarbij je even door de eerste vijftig seconden heen moet, maar daarna wordt helder uiteen gezet hoe elke partij zou moeten werken. Met aan het eind een duidelijke instructie aan de feitelijk grondroerder, inclusief de liggen van kabels en leidingen. Willemsen vindt dat grondroerders ook van deze nieuwe werkwijze gebruik moeten maken. “Zij kunnen met deze richtlijn in de hand de opdrachtgever vragen om een schadepreventieplan.”

 

Onderdeel van de afspraken is ook dat de opdrachtgever al tijd en geld reserveert om alle stappen uit de CROW afspraken te doorlopen. Vooral bij kleinere partijen en opdrachten is dat momenteel nog een probleem. Om hen snel kennis bij te brengen is verwijzing naar de film altijd handig.

 

Te vinden via: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=r-HGoHmmzbs

 

Via de actiepagina  is de film ook te downloaden om bijvoorbeeld op een website te plaatsen. 

 

Bron: Grondig

 

Belangrijk in de nieuwe campagne is de rol van de opdrachtgever.