HZC steunt burgerinitiatief politiebonden

06/11/2017

Ook machinisten verdienen een flexibel pensioen

 

Op naar 40.000 handtekeningen! Zeg nee tegen langer doorwerken, zeg ja voor een goed pensioen!

De politiebonden willen de Tweede Kamer en de regering duidelijk maken dat de grenzen bereikt zijn. Willen werknemers op een nette manier hun pensioen halen, dan zijn er aanpassingen in de regels nodig. HZC vindt dat dit ook voor machinisten en ander machinegebonden personeel geldt. Daarom willen wij het burgerinitiatief ondersteunen. Als wij samen met de politiebonden 40.000 handtekeningen halen, komt ons verzoek op de agenda van de Tweede Kamer!

 

Dit wil HZC:

  • Flexibiliseren van de AOW-leeftijd, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen
  • Afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken
  • Uitbreiden van het aantal verlofuren (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard
  • Een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

Wij vragen jou en alle mensen om je heen HIER te tekenen voor een goed pensioen voor machinegebonden personeel. Op de site staat politiepensioen, maar zoals je zult begrijpen geldt het voor alle pensioenen. Daarom willen wij dit burgerinitiatief als HZC steunen. Ook niet leden van HZC mogen tekenen!

Ik reken op je handtekening!

 

Met vriendelijke groet,

 

René van der Steen,

Voorzitter Vakvereniging Het Zwarte Corps