ZZP Nederland: De (on)zin van belangenbehartiging

06/11/2017

Stichting ZZP Nederland is het instrument voor de belangenbehartiging voor de abonnees van ZZP Nederland. Via Stichting ZZP Nederland is voor de Tweede Kamerverkiezingen hard gelobbyd om ondernemerswensen in de partijprogramma’s te krijgen.

Na de verkiezingen heeft iedere formateur en iedere formatiepartij een brief gehad met speerpunten van de wensen van de achterban van ZZP Nederland. De wensen van de achterban van ZZP Nederland zijn bekend geworden door gehouden achterbanraadplegingen. De hamvraag is, heeft de lobby geholpen?

Nu het regeerakkoord bekend is kunnen we de rekening opmaken op de zeven speerpunten. Zoals u hieronder kunt lezen heeft de lobby veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Wij gaan door de wensen van de achterban te vertegenwoordigen.

 

Ondernemer of werknemer

St. ZZP Nederland zegt: Ruim baan voor ondernemers en af van de DBA. Ondernemerschap is vrije keuze.
Regeerakkoord zegt: Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnconstructies worden aangepakt. De DBA wordt vervangen door nieuwe wetgeving.

Bedrijven, die zzp’ers inhuren, kunnen een Opdrachtgeversverklaring via een webmodule invullen om zich te vrijwaren van werkgeversverplichtingen (loonbelasting en premieheffing). Ons belangrijkste bezwaar tegen dit soort oplossingen is, dat de Belastingdienst dan op basis van eigen criteria kan bepalen wie ondernemer is en wie niet
Oordeel: Wensen niet overgenomen

 

Eigen rechtspositie

St. ZZP Nederland: Ondernemerschap is een bewuste en rechtsgeldige keuze d.m.v. de Verklaring Zelfstandige Ondernemer. Zelfstandigen willen een eigen rechtspositie, die hen onderscheidt van werknemers.
Regeerakkoord: Verkenning invoering van de Ondernemersovereenkomst voor een eigen plek in het Burgerlijk Wetboek voor ondernemers.

Oordeel: Wensen overgenomen

 

Verzekeringen

St. ZZP Nederland: Geen verplichte verzekeringen. Wel betere polisvoorwaarden bij individuele verzekeringen: maximale acceptatie, geen uitsluitingen, polisduur tot AOW-leeftijd en betaalbaar.
Regeerakkoord: Geen verplichte verzekering voor zzp’ers. Het kabinet streeft naar verbetering van de toegang van zelfstandigen tot de verzekeringsmarkt. De overheid zal met verzekeraars in overleg gaan om tot een beter verzekeringsaanbod te komen.
Oordeel: Wensen overgenomen
 

Pensioen

St. ZZP Nederland: Zelfstandige ondernemers regelen hun eigen pensioen op eigen wijze. Geen pensioenverplichting voor zzp’ers. Pensioenverplichting Schilderspensioenfonds voor zzp’ers opheffen. Wel vrijwillige deelname mogelijk maken.
Regeerakkoord: Doorsneepremie afschaffen, opbouw persoonlijk pensioenvermogen mogelijk maken. Vrijwillige deelname aan een pensioenfonds is eigen keuze van de zzp'er.
Oordeel: Wensen overgenomen

 

Belasting

St. ZZP Nederland: Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling behouden. Mogelijkheid om zelf belastingvrij vermogen op te bouwen bestemd voor mogelijke inkomensterugval in de toekomst, bijvoorbeeld oude dag of arbeidsongeschiktheid.
Regeerakkoord: Zelfstandigenaftrek en MKB Winstvrijstelling blijven. Belastingverlaging voor werkenden, invoering twee schijventarief. Na 2020 aftrekposten naar het lage tarief. Minpunt is dat de hogere inkomens minder aftrek krijgen per 2024.
Oordeel: Wensen gedeeltelijk overgenomen
 

Positie Franchisenemers

St. ZZP Nederland: De rechtspositie van franchisenemers moet verbeteren en wettelijk vastgelegd.
Regeerakkoord: Er komt aanvullende wetgeving voor de verbetering van de positie van franchisenemers.
Oordeel: Wensen overgenomen
 

Aanbestedingsbeleid overheid

St. ZZP Nederland: Het aanbestedingsbeleid van overheidsdiensten moet vriendelijker en toegankelijker worden voor zzp’ers.
Regeerakkoord: Het aanbestedingsbeleid van overheidsinstanties wordt meer toegankelijk gemaakt voor kleine bedrijven.
Oordeel: Wensen overgenomen

 

Bron: ZZP Nederland

 

Leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) die zelfstandig ondernemer zijn, kunnen hun lidmaatschap laten omzetten naar een HZC/ZZP-lidmaatschap en hebben automatisch een abonnement op Stichting ZZP Nederland. Daarvoor kunt u zich melden bij de  ledenadministratie van HZC en HZC doet de rest.