Onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Open Teelten

02/11/2017

Werkgeversorganisaties LTO Nederland, KAVB, NFO en Anthos en de werknemersorganisaties FNV Agrarisch Groen en de CNV Vakmensen hebben op 31 oktober 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Open Teelten. In de nieuwe cao wordt een vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen met daarin een standaard regeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in de plaats van de vier huidige regelingen die de cao kent. De regeling Seizoenarbeid zal door partijen op korte termijn worden geëvalueerd en indien noodzakelijk gemoderniseerd. De sector Open Teelten wordt partij bij de af te sluiten cao waarin de private aanvulling van  de WW (PAWW) wordt geregeld. Er wordt een seniorenregeling ingevoerd voor werknemers vanaf 60 jaar met als uitgangspunt 80 procent werken, 90 procent loon en 90 procent pensioenopbouw. Het betreft een premievrije regeling voor werknemers.  De werkgever wordt gecompenseerd voor de 10% loonkosten volgens een nog op te stellen regeling. Partijen hervatten het overleg om te komen tot huisvestingsnormen in de cao. Tevens zijn er afspraken gemaakt over scholingsvouchers, het benoemen van een vertrouwenspersoon en cao-naleving.

 

Er is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 6% (3% per 1 januari 2018 en 3% per 1 januari  2019) voor een periode van 35 maanden. De nieuwe cao loopt tot en met 29 februari 2020 en geldt voor de volgende sectoren: akkerbouw, vollegrondgroente, boomkwekerij, bloembollen, buitenbloemen en fruitteelt.

 

Bron: LTO