Uitslag stemming onderhandelingsresultaat (OHR) cao Onstream

19/10/2017

Aan de leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam bij Onstream Project Services

 

 

Beste leden van HZC,

We hebben van jullie de stemming over de cao ontvangen en de krappe meerderheid van de leden is positief, wat betekent dat er een nieuwe cao is.

Wat uit de verschillende opmerkingen blijkt, is dat er zorgen zijn over de concrete uitwerking van het akkoord. We zullen daarom eerst de nieuwe cao teksten controleren, alvorens het akkoord te tekenen. Over de meest gemaakte opmerkingen nog het volgende:

 

Looptijd en cursussen

Omdat de oude cao, die liep tot 1 juli 2016, stilzwijgend met een jaar is verlengd loopt de nieuwe cao vanaf 1 juli 2017 en is voor één jaar tot 1 juli 2018. De nieuwe regeling omtrent de cursusuren gaat dan ook pas in vanaf 1 juli 2017.

 

Maandelijkse of 4-wekelijkse betaling

Veel genoemd is ook de 4-wekelijkse betaling. Dit was voor ons een oplossing om niet in een discussie te komen over gemiddelde uitbetalingen in december en januari. Gelukkig is deze wens van Onstream (om december en januari te middelen) van tafel, dus kunnen we ook gewoon de maandelijkse betalingstermijn handhaven.

 

WW

Naast de nieuwe cao speelt ook nog de reparatie van de WW. In het sociaal akkoord in 2013 hebben we afgesproken dat we als vakbonden in cao’s de afbraak van de WW kunnen repareren. Wat wordt gerepareerd? De WW- en de WGA-uitkeringen zijn nu anders opgebouwd. Uw recht op WW of WGA wordt anders berekend. Daardoor is de periode waarin u recht heeft op WW of WGA korter geworden. Werkt u langer dan 10 jaar, dan bouwt u in plaats van een maand nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA-uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. Als jullie dat willen dan gaan we met Onstream in gesprek over het repareren van de WW. Hierover zullen we jullie verder informeren in een vervolg nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

Vakvereniging Het Zwarte Corps

mede namens FNV Industrie (Joosje de Lang)

 

Wilma Hermsen

Rayonbestuurder