Onderhandelingsresultaat cao LEO bereikt

16/10/2017

Afgelopen week hebben de sociale partners in de Loonwerksector een onderhandelingsresultaat weten te bereiken. Er waren wel zes maanden en zes onderhandelingsrondes voor nodig!

 

In hoofdlijnen ziet het onderhandelingsresultaat er als volgt uit:

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019. In die periode zullen de lonen in drie stappen totaal met 4,25% worden verhoogd. Naast de afspraken over aanpassing van de salarissen zijn er nog een flink aantal andere aanpassingen besproken, waaronder:

  • een positieve aanpassing van de tabel voor de jeugdlonen;
  • afspraken betreffende het beëindigen van de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten met overbruggingsregeling aan te gaan;
  • mogelijk maken van een terugbetalingsregeling voor scholingskosten;
  • verruimen van de mogelijkheden met oproepcontracten voor scholieren/studenten en zaterdaghulpen;
  • verruimen van de periode waarbinnen overwerk gecompenseerd kan worden.

Het onderhandelingsresultaat wordt de komende weken eerst nog intern besproken alvorens het door de vakbonden wordt voorgelegd aan hun achterban. Als er door de leden instemming kan worden gegeven, zullen de afspraken worden verwerkt in de cao en zal deze worden voorgelegd voor AVV (Algemeen Verbindend Verklaring).