Vooraankondiging 26ste Machinistenscholingsdagen 18 en 19 januari 2018

28/09/2017

De voorbereidingen voor de MSD 2018 zijn in volle gang. Mede op basis van de enquête onder de infraleden van Bouwend Nederland, de lezers van “de Machinist” en de deelnemers aan de MSD in de afgelopen 3 jaar, is een groot aantal onderwerpen beschikbaar gekomen waarover machinisten en monteurs nader geïnformeerd willen worden. De commissie bestaande uit vertegenwoordigers van Soma bedrijfsopleidingen, vakvereniging Het Zwarte Corps en vakgroep Grondwerk van Bouwend Nederland hebben een keuze gemaakt voor 2018. De andere onderwerpen komen later aan bod.

 

In de Machinist nummer 8 zal uitvoerig worden ingegaan op de verschillenden onderwerpen die behandeld gaan worden. Nu wordt volstaan met een korte opsomming. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Het laatste nieuws over het gebruik van synthetische brandstoffen en het Nieuwe Draaien. Wat is er nu op de markt, welke effecten heeft dit op de CO2 uitstoot, de levensduur van de machine, heeft dit invloed op de manier van werken enzovoort enzovoort;

  • Maatregelen ter verhoging van veilig werken. Hoe ga je om met LMB, het vervoeren van bakken, vermijding van aanrijdgevaar, voorkomen van de dode hoek, inrichting van Toolboxmeetings enzovoort enzovoort;

  • Het nieuwste van het nieuwste op het terrein van nieuw materieel. Wat komt er op de markt, wat zijn de mogelijkheden, vergt dit extra inspanningen met betrekking tot instructie/ opleidingen;

  • Welke mogelijkheden zijn er om bestaande systemen met elkaar te laten communiceren zodanig dat GPS informatie optimaal kan worden gebruikt. Zijn er extra voorzieningen noodzakelijk, zo ja welke?;

  • Effectief samenwerken. Niet alleen systemen, maar ook mensen moeten goed met elkaar samenwerken om het maximale resultaat te bereiken. Tips en trucs hoe je dat in de dagelijkse praktijk tot stand kan brengen;

  • De Gradertronic: een universele opbouwkit voor het elektronisch aansturen van de graafmachine. Een Nederlandse uitvinding en een innovatie op hoog niveau. Tijdens de MSD zal de uitvinding op verschillende machines worden aangebracht en door de deelnemers kunnen worden uitgeprobeerd.

 

De komende twee weken zullen deze onderwerpen verder worden uitgediept. Daarna volgt een uitgebreide beschrijving van de te behandelen onderwerpen en de inleiders die de workshops gaan verzorgen.

 

Aanmelden:

Je kunt je nu al aanmelden voor de MSD 2018 via http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/acties/msd. De kosten voor deelname aan de MSD bedragen €220, - ex BTW. Wil je wachten op de aanvullende informatie dan is dat ook geen probleem.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bouwend Nederland, Vakgroep Grondwerk

Jolanda van Vliet

Tel. 079-3252119

E-mail: msd@bouwendnederland.nl