Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat (OHR) cao RIS

26/07/2017

Aan de leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam onder de cao Rail Infra Structuur

 

Beste leden van HZC,

 

De termijn voor stemming over het OHR voor de cao Railinfra is gesloten. De leden van HZC hebben met grote meerderheid  voor het OHR gestemd. Ook de leden van CNV Vakmensen en FNV Spoor hebben voor het OHR gestemd.

Nu de leden van de vakbonden ingestemd hebben met het OHR zullen werkgevers en vakbonden de teksten voor de cao maken en de loonschalen aanpassen. Dan kunnen partijen de cao ondertekenen en kunnen zij het traject voor AVV opstarten.

In het najaar beginnen we met het traject van de modernisering van de cao.

 

Ook werknemers, die voor periode 9 2017 van bedrijf gewisseld zijn of de sector verlaten hebben, hebben recht op de loonsverhoging, die voor de periode 1 2017 t/m 8 2017 afgesproken is.  Het is de ‘oude’ werkgever, die deze verhoging uit betaalt in de vorm van een eenmalige betaling. Wanneer deze betaling precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dat uiterlijk september 2017 zijn.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

René van der Steen                            Wilma Hermsen

Voorzitter HZC                                     Rayonbestuurder Midden