Mijn cao

15/05/2017

U kunt bij de HZC-Servicedesk met allerlei vragen terecht, zo ook met die over uw cao.

 

Hoeveel vakantiedagen heb ik? Moet ik op zaterdag werken? Krijg ik vrij als mijn kind gaat trouwen? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord kunnen worden aan de hand van de inhoud van de voor u geldende cao. In de cao zijn allerlei werkgerelateerde zaken vastgelegd die niet wettelijk zijn geregeld of waarvan in de cao in positieve zin wordt afgeweken van de wettelijke regelingen. Naast allerlei regelingen en voorwaarden is in de cao ook vastgelegd wanneer en hoeveel loonsverhoging er van toepassing is binnen de, voor de cao, vastgestelde periode.

 

Als u wilt weten welke cao er voor u van toepassing is, kunt u dit terug vinden in uw arbeidsovereenkomst. Hierin is opgenomen of er een cao van toepassing is en of deze cao blijvend van kracht is.

 

Heeft u vragen over uw cao of wilt u laten controleren of er voor u een cao van toepassing is, dan kunt u contact opnemen met de HZC-Servicedesk op telefoonnummer 030-6006070 of mailen aan Servicedesk@hzc.nl. U kunt ons ook altijd een kopie van uw arbeidsovereenkomst en/of loonstrook toesturen.