Onderhandelingsresultaat cao Transport en Logistiek

25/04/2017

Aan alle leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam onder de cao KNV Goederenvervoer Nederland en de TLN cao.

 

 

Beste leden van HZC,

 

Onder druk van de actiebereidheid van medewerkers ( leden en niet leden) in de sector hebben bonden en werkgevers afgelopen weekend weer overleg gevoerd over een nieuwe cao, met als uitkomst een onderhandelingsresultaat dat aan de leden voorgelegd wordt.

Iedereen gaat uiteindelijk er de komende 3 jaar minimaal 10% in loon op vooruit. De loonsverhoging blijft gewoon hetzelfde als in het eindbod was opgenomen: in een cao met een looptijd van 3 jaar krijg je 3 keer een loonsverhoging van 2%. Daarnaast komt in elke loonschaal een extra trede met een waarde van 4%, ook als je nu al in de hoogste trede zit. (bijvoorbeeld een nieuwe D6 en een nieuwe E7). De extra trede geldt voor alle loonschalen.

 

Aantal verslechteringen van tafel

De werkgevers hebben een aantal verslechteringen uit het eindbod van tafel gehaald. Zo blijft de overurentoeslag 30% bestaan en gaat de chauffeurstoeslag niet door. Er komt een toeslag voor werken op onregelmatige tijdstippen die de nachttoeslag vervangt. Als je tussen 21.00 en 05.00 uur werkt ontvang je een toeslag van 19% per gewerkt uur. Daarnaast bepaalt niet de werkgever hoeveel uren je moet werken (als de bedrijfsomstandigheden het toelaten), maar gebeurt dat straks in overleg met jou.

 

Sociale regelingen KNV

Iedereen die op 31 december 2016 recht op 18 ATV-dagen had behoudt die. Daarvoor wordt wel een 'discount' (korting) van 0,75% op de lonen van alle (ex)KNV-werknemers toegepast. Daar staat dan echter weer tegenover dat de KNV-werknemers naar de hogere loonschalen van de TLN-cao gaan. Daarnaast worden in de TLN-cao regelingen opgenomen om het werken voor ouderen minder zwaar te maken. Als je ouder bent dan 55 hoef je in principe geen nachtdiensten meer te draaien of overuren te maken. KNV-werknemers ouder dan 50 jaar die hier nu al afspraken over hebben houden die gewoon.

 

Hoe nu verder?

De komende weken wordt het onderhandelingsresultaat aan de leden voorgelegd. Als de leden instemmen houdt de KNV-cao op te bestaan en werkt iedereen in de sector onder dezelfde cao.

 

Het onderhandelingsresultaat voor de TLN-cao (pdf) en van de KNV-cao (pdf) is te downloaden via Documenten.

Het bekijken/printen van documenten werkt als volgt: klik op de naam van het document (onder Documenten) en vervolgens op Document downloaden (lezen en printen).

 

 

Met vriendelijke groet,

Vakvereniging Het Zwarte Corps