CAO Open Teelten ongewijzigd verlengd tot en met 31 juli 2017

16/02/2017

In het cao-overleg Open Teelten van maandag 13 februari hebben de sociale partners afgesproken om de cao met 4 maanden ongewijzigd te verlengen. Daarmee loopt de cao van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2017. Deze verlenging vindt plaats zonder loonsverhoging. De laatste cao-loonsverhoging in de open teelten sector is doorgevoerd per 1 januari 2017.

Rede voor een ongewijzigde verlenging is dat sociale partners niet op tijd klaar zijn met twee trajecten uit de vorige cao, de arbeidstijdenregeling en de seniorenregeling (80-90-90). Met name de arbeidstijdenregeling wordt een belangrijk punt tijdens de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao.

De verlenging geeft sociale partners de tijd tot 1 mei om in de werkgroepen de lopende zaken op een goede manier af te ronden en de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao op tijd op te starten. Als de cao rond is moet de cao ingediend worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat vraagt ca. 6 tot 8 weken alvorens er een goedkeuring ligt en de cao een feit is. De nieuwe cao zou dan op 1 augustus 2017 een feit moeten zijn

Het besluit voor ongewijzigde verlenging moet nog worden voorgelegd bij de achterban van werkgeversorganisaties en vakbonden. Na akkoord van hen wordt de ongewijzigde verlenging definitief.

Bron: Agri Holland