AVV CAO Hoveniersbedrijf 2016-2018

28/10/2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Hoveniersbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 oktober 2016, nr. 48926, onder UAW nr. 11813.

 

Bron: FlexNieuws