Seniorenregeling bouw

In de “nieuwe” cao (1/1/2015 – 31/1/2016) zijn er een aantal dingen gewijzigd aan de seniorenregeling in de bouw.

 

De extra dagen worden nu “extra roostervrije dagen” genoemd. Het aantal extra dagen verschilt per geboortejaar.

 

werknemers

per werknemer/per kalenderjaar

geboren vóór 1956

13

geboren tussen 1956 en 1961

10

geboren in 1961 (57 jaar in 2018)

10

geboren in 1962 (57 jaar in 2019)

9

geboren in 1963 (57 jaar in 2020)

8

geboren in 1964 (57 jaar in 2021)

7

geboren in 1965 (57 jaar in 2022)

6

 

De extra roostervrije dagen kunnen gebruikt worden om een 4-daagse werkweek te creëren. Voor werknemers die geboren zijn voor 1956 is het (bijna) zonder bijkopen mogelijk om een 4-daagse werkweek te creëren .

 

Deze dagen kunnen gebruikt worden om een 4-daagse werkweek te creëren met behoud van 100% loon. Alleen de seniorendagen (extra roostervrije dagen) inzetten is niet voldoende. U moet ook een gedeelte van uw vakantiedagen gebruiken, feestdagen en de overige roostervrije dagen.  

 

2016:

52 weken totaal

 

3 weken zomervakantie

5 weken waarin feestdagen vallen

15 weken à vrije dagen uit het tijdspaarfonds (10 roostervrije dagen, 5 vakantiedagen), hierdoor heeft u nog maar 3 dagen over in het Tijdspaarfonds, de dagen voor het kort verzuim.

13 weken à seniorendagen

10 roostervrije dagen die werkgever in kan roosteren

5 weken à vakantiedagen

--------------------------------------- +

51 weken

 

Zelfs met 13 extra roostervrije dagen komt u 1 dag tekort voor een volledige 4-daagse werkweek. Voor de werknemers die recht hebben op minder extra roostervrije dagen is een 4-daagse werkweek lastiger, u komt (meer) dagen tekort. U kunt dagen bijkopen of ervoor kiezen niet het hele jaar gebruik te maken van de 4-daagse werkweek.

 

Om gebruik te maken van deze regeling, moet u een (schriftelijk) verzoek indienen bij uw werkgever. 

 

Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.