Hoeveel mogen jongeren van 13 tot 18 jaar werken?

22/06/2016

Hoeveel mogen kinderen van 13 en 14 jaar werken?

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen  tussen 7.00 uur en 19.00 uur beperkt werken. Tijdens schoolweken mogen ze minder werken dan in vakantieweken. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet op zondag werken.

 

Werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Tabel met werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

maximum arbeidstijden per:

klusjes rond het huis en in de buurt

licht niet-industrieel werk(*)

schooldag

2 uur per dag

n.v.t.

niet-schooldag

7 uur per dag

7 uur per dag

vakantiedag

7 uur per dag

7 uur per dag

schoolweek

12 uur per week

12 uur per week

vakantieweek

35 uur per week

35 uur per week

maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar

4

4

waarvan max. aaneengesloten

3 weken

3 weken

maximum aantal werkdagen per week

5 dagen

5 dagen

zondag

n.v.t.

n.v.t.

 (*) Licht niet-industrieel werk is bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen.

 

Rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar

Tabel met rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar

rusttijden

klusjes rond het huis en in de buurt

licht niet-industrieel werk

minimum dagelijkse rust

14 uur

14 uur

in elk geval tussen

19.00 - 7.00 uur

19.00 - 7.00 uur

in vakanties

19.00 - 7.00 uur

19.00 - 7.00 uur

aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur

30 minuten

30 minuten

Ouders helpen in de eigen zaak

Voor kinderen van ouders met een winkel of een landbouwbedrijf geldt een uitzondering. Zij mogen op schooldagen maximaal 2 uur in het bedrijf van hun ouders helpen. Maar niet meer dan 12 uur per week. Voorwaarde is dat het bedrijf één geheel vormt met het woonhuis van het kind. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt de uitzondering niet. Dan gelden de normale regels.

 

Hoeveel mogen kinderen van 15 jaar weken?

Kinderen van 15 jaar mogen buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar zij moeten zich aan de regels voor werktijden en rusttijden houden. Onder voorwaarden mogen zij op zondag werken. Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden aparte regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

 

Werktijden kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 mogen maximaal 5 dagen per week werken. Ze mogen per dag of week maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of ze leerplichtig zijn of (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van leerplicht.

Maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht

maximum aantal werkuren per dag of week

uren

per schooldag

2 uur

per niet-schooldag en vakantiedag

8 uur

per schoolweek

12 uur

per vakantieweek

40 uur

Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht

maximale werktijd per dag of week

uren

per dag (inclusief schooltijd)

8 uur

per week (inclusief schooltijd)

40 uur

 

Tijd op school telt ook als werktijd

Heeft een kind van 15 jaar (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht? Dan telt de tijd dat het kind op school is ook mee als arbeidstijd.

 

Werken tijdens vakantieweken

Kinderen van 15 jaar mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mogen zij maximaal 4 aaneengesloten weken  werken.

 

Rust en pauze kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 jaar hebben recht op een minimum aantal uren onafgebroken rust per dag. Zij hebben recht op een pauze als ze langer dan 4,5 uur op een dag werken.

Rusttijden 15-jarigen met en zonder leerplicht

rust en pauze

leerplichtige kinderen

kinderen zonder leerplicht

Minimum aantal uren rust per dag

12 uur

12 uur

In elk geval tussen

19.00 - 7.00 uur

19.00 - 7.00 uur

In vakanties (ook op zaterdag en zondag) tussen

21.00 - 7.00 uur

21.00 - 7.00 uur

Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur

30 minuten

30 minuten

 

Voorwaarden werken op zondag:

Kinderen van 15 jaar mogen alleen op zondag werken als:

  • het soort werk het nodig maakt en het in het arbeidscontract staat;

  • het door de bedrijfsomstandigheden nodig is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of met de 15-jarige;

  • de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Verder gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:

  • ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken;

  • als een kind werkt op zondag, is de zaterdag ervoor een vrije dag

Hoeveel mogen jogeren van 16 en 17 jaar werken?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 mogen niet 's nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.

 

Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Tabel met werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Maximum arbeidstijd per

Jongeren van 16 en 17 jaar

dienst

9 uur

week

45 uur

4 weken

160 uur (gemiddeld 40 uur per week)

Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd.

 

Rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar

Tabel met rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar

Rusttijden

Jongeren van 16 en 17 jaar

minimum dagelijkse rust

12 uur

in elk geval tussen

23.00 - 6.00 uur

wekelijkse rust

36 uur per periode van 7 x 24 uur

aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur

half uur

 

Pauzes

In een collectieve regeling kan worden afgesproken dat jongeren van 16 en 17 jaar in plaats van een half uur pauze, 2 pauzes van minimaal 15 minuten hebben.

 

Werken op zondag

Werken op zondag is alleen toegestaan als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan.

De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan.

De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met:

  • de ondernemingsraad, of

  • de personeelsvertegenwoordiging, of

  • betrokken werknemers.

De werknemers moeten individueel toestemmen met werken op zondag.

Per 52 weken moeten jongeren van 16 en 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben. Zij mogen alleen minder zondagen per jaar vrij zijn als dat  in een collectief overleg is afgesproken.

 

Bron: Rijksoverheid