Welk werk mogen jongeren van 13, 14 en 15 jaar doen tijdens hun maatschappelijke stage en hoe lang?

22/06/2016

Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen tijdens hun maatschappelijke stage licht werk doen. Werktijden en rusttijden hangen af van de periode waarin het kind werkt: tijdens een schoolweek of tijdens een vakantieweek.

 

Werk tijdens maatschappelijke stage

Tijdens een maatschappelijke stage doen scholieren vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis of op een zorgboerderij. Kinderen van 13, 14 of 15 jaar mogen daarbij geen zwaar werk verrichten. De school moet een stageovereenkomst afsluiten met de organisatie waarvoor het kind werkt.

 

 

Niet werken op zondag

Kinderen van 13 tot en met 15 jaar mogen niet werken op zondag. Behalve als dit voor het werk nodig is. Bijvoorbeeld als een kind helpt bij een kerkdienst of een viering. Verder gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:

  • De ouders moeten toestemming geven.
  • Als een kind werkt op zondag, heeft het de zaterdag daarvoor vrij.
  • Het kind is tenminste 5 zondagen vrij in een periode van 16 aaneengesloten weken.

 

Optelstom uren maatschappelijke stage en bijbaan

De maatschappelijke stage geldt als werk. Heeft een kind dat stage loopt ook een bijbaan? Dan moeten de uren van de stage bij de uren van de bijbaan worden opgeteld. Het totaal van deze uren mag de maximale werk- en rusttijden niet overschrijden. 

 

Bron: Rijksoverheid