Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft

02/02/2016

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers verdwijnt. De Eerste Kamer stemde zojuist voor afschaffing per 1 mei met een overgangsfase van 1 jaar. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wilde al langere tijd af van de VAR, maar hij stuitte op verzet in de Senaat. Daarop deed hij een reeks toezeggingen. Vorige week tekende er zich een meerderheid in de Eerste Kamer af voor afschaffing per 1 mei. De Tweede Kamer ging eerder akkoord. Ook komt er een langere overgangsfase (implementatietermijn) van een jaar (tot 1 mei 2017). Vanaf dat moment wordt de beoogde wet DBA gehandhaafd.

Modelovereenkomsten
De wet DBA heeft gevolgen voor bedrijven die zelfstandigen (zzp'ers/freelancers) inhuren. Tot op heden geeft de VAR zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie (arbeidscontract/overeenkomst van opdracht). Door zelfstandigen te vragen een VAR te overleggen kunnen werkgevers zich vrijwaren van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Opdrachtgever en opdrachtnemer worden na inwerkingtreding van de wet DBA gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor controle op de (fiscale) beoordeling van de arbeidsrelatie. Opdrachtgevers, -nemers en hun belangorganisaties kunnen (nu al) overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Die beoordeelt wie verantwoordelijk is voor afdracht van loonheffingen. De Belastingdienst publiceert overeenkomsten waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking en stelt in samenwerking met VNO-NCW en MKB modelovereenkomsten op.

 

Bron: Flexmarkt