Ziek zijn met een baan

24/09/2014

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Als je ziek bent moet je je zo snel mogelijk ziek melden. Dit is belangrijk, aangezien je werkgever dan weet dat jij niet op werk kunt komen en vervanging kan proberen te regelen. Daarnaast ben je in dit geval verzekerd van een inkomen.

 

Langdurig ziek

Ben je bijna 6 weken ziek? Dan is de kans groot dat je inmiddels één of meerdere gesprekken hebt gehad met een bedrijfsarts of bij de arbodienst. Deze arts bespreekt lichamelijke of psychische klachten met je en bekijkt welke activiteiten je wel of niet kunt uitvoeren. Dit wordt ook wel een 'probleemanalyse' genoemd, waarin de arts onderzoekt wat nodig is om jou weer aan het werk te helpen. Je ontvangt deze probleemanalyse uiterlijk in de zesde weken nadat je je hebt ziek gemeld.

 

Plan van aanpak

Op basis van deze probleemanalyse stel je samen met je werkgever een zogeheten Plan van aanpak op, dit moet binnen 8 weken na de oorspronkelijke ziekmelding. In dit plan staat wat je wilt bereiken. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om je oude baan terug te krijgen. Ben je hier langdurig te ziek voor? Dan ga je samen met je werkgever op zoek naar een andere functie bij je huidige of een andere werkgever. Ook beschrijft het plan maatregelen die jij en je werkgever gaan nemen zodat jij weer meer kunt gaan werken, waarbij uiteraard wordt gekeken naar je gezondheid en persoonlijke situatie. Denk hierbij aan het aanpassen van je werktijden.

 

Langer dan een jaar ziek

Ben je na een 1 jaar (52 weken) nog steeds ziek? Dan vul je samen met je werkgever een eerstejaarsevaluatie in. Je bespreekt in deze evaluatie met je werkgever jouw voortgang in het afgelopen jaar en kijkt of je op de goede weg bent om weer aan het werk te komen. Het is mogelijk in deze fase het eerder opgestelde Plan van aanpak te wijzigen.

 

Langer dan twee jaar ziek

In week 88 van de ziekteperiode stuurt het UWV een brief toe met informatie over de WIA-aanvraag. Ben je na bijna 2 jaar (91 weken) nog niet volledig aan het werk in je oude functie? Dan vul je samen met je werkgever de Eindevaluatie van het Plan van aanpak in. In deze evaluatie geef je aan wat de huidige stand van zaken is rond je re-integratie binnen het bedrijf waar je werkt. Dit document maakt samen met het Plan van aanpak en de Probleemanalyse onderdeel uit van het re-integratieverslag.


WIA-uitkering bij langdurige ziekte

Dit verslag is niet onbelangrijk! Indien je een WIA-uitkering, een uitkering die je krijgt als je door ziekte langere tijd niet of minder kunt werken, wilt aanvragen heb je dit re-integratieverslag nodig. Een WIA-uitkering kan je uiterlijk in de 93e week nadat je ziek bent geworden aanvragen.

 

Geen baan?

Ben jij ziek geworden terwijl je geen baan hebt? Lees dan het artikel Ziek zijn zonder baan

Tags