Instemming onderhandelingsresultaat CAO-Partijen Waterbouw

02/06/2014

Partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat CAO-Waterbouw. De CAO-Waterbouw heeft een looptijd van een jaar, van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

 

Partijen zijn overeengekomen dat de lonen per 1 april 2014 (met terugwerkende kracht) structureel worden verhoogd met 1%. De structurele eindejaarsuitkering is vastgesteld op 3%. Daarnaast zijn de vergoedingen in de artikelen 17, 26, 27 en 29 per 1 april 2014 verhoogd met 5%.

 

De CAO BTER Waterbouw is vorig jaar afgesloten en heeft een looptijd van vijf jaar, van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2018.

 

Bron en meer info: waterbouw.nl