Hoe gaat ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen via het UWV in zijn werk??

25/04/2014

Het kan voorkomen dat jouw werkgever er financieel niet goed voor staat en hierdoor moet reorganiseren. Dit wordt ook wel collectief ontslag genoemd. Je werkgever kan je echter niet zo maar ontslaan! Hiervoor kan het bedrijf eerst een ontslagvergunning aanvragen en een 'melding collectief ontslag' doen bij het UWV. De ontslagvergunning wordt alleen verstrekt als je werkgever kan aantonen dat het bedrijf door bedrijfseconomische redenen moet reorganiseren, daarbij geldt ook de eis dat er gekeken moet worden of jij volgens het afspiegelingsbeginsel als eerste ontslagen mag worden.

 

Zodra je werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend ontvang jij van het UWV een kopie van deze aanvraag. Deze aanvraag beschrijft ook de reden voor het ontslag. Het UWV geeft je twee weken de tijd om verweer te voeren tegen het ontslag. Verweer voeren tegen het ontslag is ook via HZC mogelijk, neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.

 

Het UWV beslist doorgaans binnen 6 weken of je werkgever je mag ontslaan. Tussen de aanvraag bij het UWV en het daadwerkelijke ontslag moet in ieder geval een maand zitten. Zowel je werkgever als jij krijgen de beslissing van het UWV opgestuurd. Indien het UWV de ontslagvergunning heeft verstrekt mag je werkgever je ontslaan, je werkgever moet nog wel het ontslag “aanzeggen”, dit gebeurt meestal via een ontslagbrief. Je kunt deze brief laten controleren door HZC. In dit geval zal je dus op zoek moeten naar een nieuwe baan. Vergeet niet ondertussen een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aan te vragen indien je hiervoor in aanmerking komt! Ook moet je je zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende op www.werk.nl. Wanneer de werkgever het dienstverband heeft opgezegd, begint je sollicitatieplicht, je bent dan verplicht om minimaal 1 keer per week te solliciteren op een passende baan.

 

Hoe je het best een nieuwe baan kunt doen en waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering is in de afgelopen nieuwsbrief en op de jongerenwebsite te vinden.