Uitkeringen

24/03/2014

Werkloosheidsuitkering

Ook al doe je nog zo je best, het kan altijd voorkomen dat je onverhoopt zonder werk komt te zitten. Je ontvangt in dit geval geen loon meer en hebt dus een andere inkomstenbron nodig. Een nieuwe baan vinden kost echter tijd. Het eerste wat je dan ook zou moeten doen is het aanvragen van een werkeloosheidsuitkering bij het UWV.

 

Je moet aan een aantal eisen voldoen om aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Zo moet je in de 36 werken voordat je werkloos bent geworden tenminste 26 weken hebben gewerkt. Ook mag je niet door eigen schuld werkloos zijn geworden. Heb je dus zelf ontslag genomen? Dan heb je alleen in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. In uitzonderingssituaties kan hier overigens van af worden geweken.

 

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het laatst verdiende loon. Het UWV stelt naar aan de hand van je laatstverdiende loon de hoogte van het dagloon vast. In de eerste twee maanden van de WW-uitkering heb je recht op 75 % van het vastgestelde dagloon, daarna wordt dit 70%. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

 

Bijstandsuitkering

Heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering of is de duur van je uitkering verstreken? Dan ben je aangewezen op een bijstandsuitkering. Iedereen van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland is kan een bijstandsuitkering aanvragen. Wel moet hiervoor aan een aantal eisen worden voldaan. Zo moet het inkomen van een eventuele partner en eigen vermogen zoals spaargeld bij het inkomen worden opgeteld. Indien in dit geval niet in het levensonderhoud kan worden voorzien is het mogelijk een bijstandsuitkering aan te vragen.

 

Ben je jonger dan 27 jaar, dan moet je eerst vier weken actief naar werk of een opleiding zoeken. In die periode mag je nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Als je tot een gezin behoort waartoe ook mensen van 27 jaar of ouder behoren, dan mag de uitkering wel alvast worden aangevraagd, maar moet je wel vier weken zoeken naar werk of een opleiding. Lukt het niet om werk te vinden en kunt u geen opleiding volgen? Dan mag je na deze vier weken een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen.

 

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van je leeftijd en leefsituatie. Alleenstaande van 21 jaar en ouder ontvangen 50% van het minimumloon, terwijl alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder 70% van het minimumloon ontvangen. Wie gehuwd is of samenwoont ontvangt samen 100% van het minimumloon. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.