Verschoven arbeidstijden bouw cao


De cao gaat uit van een dagvenster 7:00 uur – 19:00 uur binnen een werkweek van maandag tot en met vrijdag waarbinnen gemiddeld 8 uur per dag werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Er is sprake van verschoven arbeidstijd als uw normale arbeidstijden, niet zijnde overuren, wordt verschoven naar de avond/nacht of weekend. Voor de volledige regeling, zie artikel 23 en 32 van de cao Bouw & Infra.