Onderhandelaarsakkoord cao Afval&Milieu afgewezen

04/07/2013

De Landelijke Advies Commissie (LAC) van Abvakabo FNV heeft het onlangs afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de cao Afval&Milieu afgewezen.

De voornaamste reden van afwijzing is omdat de werknemers er in koopkracht 1,5% op achteruit gaan. Dit terwijl de bedrijven forse winsten maken en de directeuren naast hun bonussen ook salarissen boven de Balkendenorm ontvangen. Omdat het LAC een adviesorgaan is, wordt nu aan alle leden die
onder de cao vallen gevraagd of zij deze mening delen.

De inflatie voor consumenten bedroeg het afgelopen jaar 2,7%. De leden van Abvakabo FNV hebben voorafgaand aan de onderhandelingen duidelijk aangegeven dat zij er in salaris niet op vooruit hoeven te gaan, maar dat ze wel de koopkracht willen behouden. "In eerste instantie kwam de werkgever
met een kostenneutrale CAO", aldus Hanan Yagoubi, bestuurder Abvakabo FNV. "Na diverse onderhandelingen zijn we op een loonstijging van 1,5% uitgekomen met een looptijd van 15 maanden. Dit betekent echter een achteruitgang in koopkracht van 1,5%. De werkgevers wilden hun werknemers hierin
helaas echt niet verder tegemoet komen."

De werkgevers beroepen zich er op dat het moeilijke tijden zijn en dat de tarieven onder druk staan. De leden van de LAC zijn van mening dat dit komt doordat de werkgevers verkeerde keuzes gemaakt hebben, onder meer door een overcapaciteit aan verbrandingsinstallaties te plaatsen. Daarnaast
hebben ze verkeerde investeringen gedaan waar ze achteraf spijt van hebben. De werknemers vragen zich dan ook af waarom zij een loonoffer moeten doen, terwijl de bedrijven toch forse winsten maken en dit terug te zien is in de salarissen en bonussen van de directie. De LAC-leden hebben hieruit
de conclusie getrokken dat de werkgevers de werknemers geen enkele handreiking hebben gedaan.

"Ook betwijfelen de LAC-leden het of de werkgevers zich aan alle gemaakte afspraken houden over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid", aldus Yagoubi. "Dit komt omdat de werkgevers zich in het recente verleden ook niet al te bereidwillig hebben getoond bij voorstellen van de werknemers ten
aanzien van verbeteringen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. De uiteindelijke beslissing over het onderhandelaarsakkoord is nu aan de leden."
 

Bron: Nieuwsbank